Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Informatie
Aanmelden
sperator
Paspoortje
sperator
Goede week
sperator

Eerste Heilige Communie 2018-2019

Er zijn in de Lambertusparochie  in 2019 drie H. Missen waarin een kind uit groep 4 (of  hoger) de Eerste Heilige Communie kan doen. Op welke datum hangt af van de school van uw communicant. Alle eerste-communievieringen zijn in de Jozefkerk:

School in:   Datum Eerste H. Communie Kerk:
Brouwhuis of Rijpelberg
Tweede Paasdag 22 april  11:30 u. St. Jozef
Andere wijken Hemelvaartsdag 30 mei 11:30 u. St. Jozef
Alle wijken óf   Zaterdag 25 mei  14:00 u. St. Jozef

Aanmelding
De enige mogelijkheid om uw kind in te schrijven, is de informatie-bijeenkomst met alleen de ouders (kinderen blijven thuis). 
U ontvangt dan alle andere belangrijke informatie (en materialen).
Na afloop van de bijeenkomst kunt u de communicant inschrijven door het ingevulde inschrijfformulier in te leveren en contant € 55,- te betalen.

Aanmeldformulier

Datum: Tijdstip: Waar:
Maandag 8 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
Zaal St. Jozef, Tolpost 1
Zaal St. Jozef, Tolpost 1
Zaal St. Jozef, Tolpost 1

Enkele aanvullende punten

1. Deelname vraagt om echte inspanning van ouders en kinderen, bij voorbereiding en vieringen.  Niet voldoende voorbereiden en meedoen = geen eerste communie.

2. Als uw kind buiten de Lambertusparochie gedoopt werd, dan bij de inschrijving een recent doopbewijs meenemen (opvragen bij het secretariaat van de kerk waar uw kind destijds gedoopt is).

Alle andere informatie hoort u op de informatie-bijeenkomst. Hartelijk welkom!

 

 




Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk