Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Informatie
Aanmelden
sperator
Paspoortje
sperator
Goede week
sperator

Eerste Heilige Communie 2016-2017

Jaarlijks organiseren we voor kinderen uit de nieuwe groepen 4 ‘De Eerste Heilige Communie’. Voor kinderen is dat een mooie kans te groeien in hun geloof, voor ouders vaak ook. Dat begint in het najaar met een informatie-avond en het aanmelden.

We vieren in vijf H. Missen de eerste Heilige Communie. Op welke datum en in welke kerk, dat hangt af van de school van uw communicant:

School in:   Datum Eerste H. Communie Kerk:
Rijpelberg
Brouwhuis
Andere wijken

Tweede Paasdag 17 april, 11.00 uur óf 13.00 uur
Tweede Pinksterdag 5 juni 11.00
Hemelvaartsdag 25 mei 11.00 St. Jozef
óf zaterdag 27 mei 15.00
Edith Stein
St. Jozef
St. Jozef
St. Jozef

Wanneer aanmelden?
De enige mogelijkheid in te schrijven en ook de officiële start is op de informatie‐ bijeenkomst met alleen de ouders, U ontvangt dan belangrijke informatie. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u inschrijven – na deze avond kan dat niet meer - door een ingevuld inschrijfformulier in te leveren en contant € 55,‐ te betalen. Het formulier kunt U thuis downloaden via www.heiligelambertus.nl

Aanmeldformulier

Info-avond + aanmelden  voor: Datum: Tijdstip: Waar:
Rijpelberg
Brouwhuis
Andere wijken  
dinsdag 11 oktober
donderdag 13 oktober
maandag 10 oktober  
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
Edith Stein
Bs. De Vlier
St. Jozef

 

 
Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk