Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Huwelijk

Trouwen voor de Kerk is een levenskeuze maken ten overstaan van God. Het is daarom véél meer dan die ene viering in de kerk en een feest houden. Het is een sacrament, een gave van God die je aan elkaar geeft.

Het aanmelden voor het huwelijk is daarom niet alleen het afspreken van een datum en een kerk. Het is een levensweg die je samen met God wilt gaan. Daarom is de belangrijkste voorbereiding dat je God wilt leren kennen en zijn aanbod van absolute Liefde. Dáár kies je voor, en wel voor de rest van je leven.

De voorbereiding op je huwelijk is dan ook meer dan een aantal praktische bijeenkomsten over de viering en de muziek. Je kiest er voor om in de gemeenschap van de Lambertusparochie te trouwen. Dat betekent dat jullie willen ingroeien in die gemeenschap, door met anderen je gelovige zoektocht als gezin te ondernemen.

We verwachten daarom van bruidsparen dat ze zich (samen met anderen) verdiepen in God, Jezus, de Kerk, de sacramenten, de huwelijksliefde, de deugden van het gezinsleven. Dat hoort allemaal bij een kerkelijk huwelijk. Daar besteed je tijd aan, daar ben je voor gemotiveerd.

Je kunt in deze parochie trouwen als je woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie. Minstens één van jullie beiden moet katholiek gedoopt zijn en degene die niet gedoopt is, mag ook geen eerder huwelijk voor de wet gesloten hebben. Als een katholiek gedoopte eerder voor de kerk gehuwd is geweest, kunnen we geen afspraak maken voor een nieuw huwelijk.

Verder is bij het katholiek huwelijk van belang: je bent vrij in je keuze. Het hangt af of je het zelf écht wilt. Niet alleen dat je van je partner houdt, maar ook dat je het sacrament wilt en het geloof van de Kerk belijdt.

Opgave voor het huwelijk kan alleen bij pastoor Seidel, door bruid of bruidegom. Aanmeldingen door ouders of andere familieleden, nemen we niet in behandeling. Na de eerste aanmelding zal er een intake-gesprek plaatsvinden, waarna het verdere voorbereidingstraject gestart kan worden.

Meer algemene informatie: huwelijksvoorbereiding.nl

Tarief

€360,00

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk