Parochiekantoor

Voor alle vragen is het centraal parochiekantoor beschikbaar, gevestigd in de Jozefkerk.

Post- en bezoekadres:

Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren)
Telefoon (09:30 - 12:30 u):
Fax:
E-mail:
K.v.K.
0492 - 522109
0492 - 548521
parochie@heiligelambertus.nl
74859153

De medewerk(st)ers van het parochiekantoor zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag, 9.30-12.30 uur.
Voor de medewerker van de Begraafplaatsen, de heer Wildenberg, kunt u hetzelfde nummer kiezen. Hij is op donderdagmorgen op het kantoor aanwezig.


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk