Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Priesterschap

Priesterwijding en Eerste H. Mis parochiaan Geoffrey de Jong (zie foto's boven)

Geoffrey is geboren in Johannesburg, Zuid Afrika. Hij werd gedoopt in de Angelicaanse kerk. Tot zijn achtste jaar blijft de familie in Zuid‐Afrika. Mierlo‐Hout wordt de nieuwe woonplaats en van daaruit volgt Geoffrey het middelbaar onderwijs aan het Carolus Borromeus College. Een periode waarin hij, zoals zoveel jonge mensen in die leeftijdscategorie, ver van God af leek. Uiteindelijk gaat hij theologie studeren in Tilburg. Van daaruit bezoekt hij ook Den Bosch en Maria, de Zoete Moeder. Het is bij haar dat Geoffrey begrijpt dat hij katholiek moet worden. In 2001 wordt Geoffrey opgenomen in de Katholieke Kerk. Ondertussen wonen zijn ouders in de Rijpelberg en zijn moeder Jennifer is ook actief geworden in de Edith Steinkerk. Afgelopen november is Geoffrey diaken gewijd voor ons bisdom en zijn stage begonnen in Diessen bij pastoor Barberien, in Bouwhuis en Rijpelberg geen onbekende, hij was daar immers zelf een tijd lang pastor. Op zaterdag 2 juni om 12.00 uur is Geoffrey in de Sint Janskathedraal priester gewijd.

Interesse?

www.sint-janscentrum.nl


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk