Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Priesterschap

Elke parochie heeft een pastoor en soms nog andere priesters. In onze parochie zijn pastoor Seidel en pastor Koopmans actief. Zij zijn gewijd om God en de mensen van de parochie ten dienste te staan. Een roeping, een totale keuze voor het werk van de Heer en de Kerk.

Mannen die zich geroepen voelen om ook dat dienstwerk op zich te nemen, kunnen zich laten opleiden aan een seminarie, de priesteropleiding. In het bisdom Den Bosch is dat het Sint-Janscentrum in Den Bosch (www.sint-janscentrum.nl). Gehuwde mannen kunnen zich daar ook opgeven om permanent diaken te worden, zoals in onze parochie diaken Dings actief is.

Priester worden is geen alledaagse keuze. Toch hebben de afgelopen 10 jaar twee mannen in onze Helmondse gemeenschap die keuze gemaakt: Geoffrey de Jong (gewijd in 2012) en Bryan van de Mortel (gewijd in 2018). Het kán nog steeds! Als je daar over denkt, zal dit zeker niet de eerste website zijn die je bezoekt. Zoek en bid, en als de Heer het in je hart legt, zal Hij je de weg naar zijn dienst laten vinden..


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk