Sacramenten
sperator
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Informatie
Vormselproject
sperator
Tarief
sperator
Aanmelden
sperator
Data
sperator

De liturgie van het Vormsel

De liturgie van het Vormsel Bij het Vormsel legt de vormheer zijn handen op het hoofd van de vormeling. Hij doet dat namens God. Namens God de hand op iemand leggen, dat wil zeggen iemand plaatsen in de sfeer van God. Met dit gebaar gaven de apostelen aan de christenen van toen, Gods Geest. "Petrus en Johannes legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest" (Hand. 8, 7). We doen dat nog steeds op deze manier. 'Confirmatio', bevestiging, heet het, in het Nederlands 'vormsel', afkomstig van het werkwoord vormen, dat is sterken, je sterker maken. Het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel is voltooien dat wat in het doopsel begonnen is.

Vormselproject

Vormselproject

De voorbereiding voor het Vormsel is met alle jongeren uit onze grote parochie samen. We doen dat in de grote zaal aan de Tolpost. Ons vormselproject heet G3.

In drie stappen van elk 3 bijeenkomsten (9 in totaal) gaan we met de vormeling in gesprek over:
1) God - over God, Jezus en geloven
2) Geest - over de heilige Geest, de zeven gaven van de Geest en het leven als christen
3) Gevormd - over het sacrament, de symbolen en de viering zelf


De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven van de jongere. Bij elke les zit een opdracht

Tarief

€55,00 (zie aanmeldformulier)

Aanmelden

aanmeldformulier


U mailt het ingevuld terug naar lambertusparochie@outlook.com. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen, waarna u een schema met data en tijden ontvangt en u verzocht wordt om vóór 26 oktober 2018 het verschuldigde bedrag te voldoen. (Betaling geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving op nummer NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. R.K. Parochie H. Lambertus onder vermelding van "Vormsel 2019" en de naam vormeling(e)’.

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling. De lessen zijn steeds op donderdagmiddag van 16.15 – 17.00 uur.

Data H. Vormsel

Aanmelden tot: 26 oktober 2018
Eerste les: donderdag 1 november 2018 16.15 uur
H. Mis met Vormsel: zaterdag 26 januari 2018 om 18.30 uur in de St. Jozefkerk (Tolpost/Bakelsedijk)
Vormheer: deken J. van de Laar


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk