Volksaltaar St. Jozefkerk

Jozefkerk
Jozefkoor
sperator
Dameskoor
sperator
Crèche
sperator
Kinderkerk
sperator
Route via Google maps
Jozefkerk

Het nieuwe volksaltaar in de St. Jozefkerk

In het altaar staat een reliekenkistje, met daarin stukjes uit het gebeente ('ex ossibus') van:

  Hoofdreliek van de H. Matteus, apostel en evangelist, welke de directe lijn naar Christus zelf en zijn Woord betekent
Feestdag: 21 september

  H. Lambertus, martelaar en patroon van de parochie
Feestdag: 17 september


  H. Antonius van Padua, de Heilige die wij allen kennen van de verloren voorwerpen
Feestdag 13 juni

  H. Augustinus, bisschop en grootste Latijnse kerkvader
Feestdag: 28 augustus

  Z. Petrus Donders, priester, afkomstig uit ons eigen bisdom.De priester kust het altaar aan het begin van de H. Mis en bidt daarbij in stilte: "Wij bidden U Heer, door de verdiensten van uw heiligen, wier relieken hier rusten, en van alle heiligen, dat Gij U gewaardigt al mijn zonden te vergeven. Amen." Het is vanaf de eerste eeuwen van de Kerk de vaste gewoonte geweest nooit de H. Mis op te dragen zonder in gemeenschap te treden met de gemeenschap van de Heiligen, en bijzonder de H. Martelaren. In onze parochie willen wij deze eerbiedwaardige traditie in ere houden, om zo met alle heiligen rond het altaar te knielen.