Scramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Het sacrament van boete en verzoening: De biecht

In het evangelie geeft Christus de apostelen de bevoegdheid zonden tevergeven. In het evangelie van Johannes lezen we: "Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven". (Joh. 20,22-23). Door de wijding van opvolgers, hebben de apostelen dit doorgegeven aan de bisschoppen en de priesters.

God om vergeving vragen, hoort bij een eerlijk christengelovige. Zo schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief: "Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons". (1Joh. 1,8)

Daarom bidden we aan het begin van iedere Eucharistieviering samen om vergeving. Wanneer we ernstige zonden hebben gedaan, of wanneer de band die wij hebben met God dankzij het doopsel door zeer zware zonden verloren is gegaan, dan kunnen we dankzij het biechtsacrament vergeving ontvangen, en die band met God herstellen.

Biechtgelegenheid in onze parochie:

Iedereen die zich met God en de kerk wil verzoenen kan daarvoor terecht, tijdens de aanbiddingsuren door de week, en op de eerste vrijdag van de maand in de Jozefkerk. Wij kunnen u ontvangen in een speciaal daarvoor ingerichte spreekkamer. Maar ook kunt u te allen tijde terecht op afspraak, thuis of op de pastorie. Pastoor Seidel en pastor Koopmans staan voor u klaar.


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk