Pastoraal Team
Pastoor Seidel
sperator
Pastor Koopmans
sperator
Diaken Dings

 

Kennismaken: Diaken Dings

Hein Dings is als parttime permanent diaken benoemd in het pastoraal team van onze parochie. Daarnaast heeft hij een fulltime baan bij de Vreemdelingenpolitie Brabant Zuid‐Oost. In beide functies krijgt Hein te maken met vreemdelingen en verschopten. Dan weer vertolkt hij de sterke arm der wet, dan weer is hij trooster, steun en toeverlaat. In ons leven staan we geregeld voor het dilemma: verkiezen we het recht, houden we vast aan de afspraken, of tonen we ons barmhartig en vergevingsgezind. Voor Hein is het een spanningsboog die zijn dagelijks leven kleurt. ,,Ik voelde het als een soort roeping om naar de politie te gaan'', vertelt hij nu. Hein werkte tien jaar bij de surveillancedienst bij de gemeentepolitie in Den Haag en Zoetermeer en vier jaar bij de Rijkspolitie in Gemert. Een echte politieman dus. "Het politiemotto: 'het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven', sprak me zeer aan.'' Uiteindelijk belandde hij in 1991 bij de Vreemdelingenpolitie. ,,In 1991 zorgde de burgeroorlog in Joegoslavië voor een grote stroom vluchtelingen naar ook ons land. Dit leverde heel veel werk op voor de vreemdelingenpolitie.

In 1993 is Diaken Dings met zijn gezin vanuit Gemert verhuisd naar Helmond. Hein raakte betrokken in de toenmalige parochie Helmond Oost. "Omdat ik mij nuttig wilde maken in de parochie, had ik gevraagd of er iets te doen was. Ja hoor, dat was er wel. Ik werd vervolgens assistent‐penningmeester, lector, acoliet, bestuurslid in het parochiebestuur, voorzitter van het jeugd‐ & kinderkoor.'' Langzaamaan groeide het verlangen naar meer. Na vier jaar in de weekeinden studeren op het St. Janscentrum in Den Bosch, werd Hein in 2004 tot permanent diaken gewijd, en benoemd in de parochie Heilige Antonius van Padua in Helmond bij Pater Daan Balk.

Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om diaken te worden? "Ik stam uit de nadagen van het 'Rijke Roomse Leven'. Van kinds af aan voel ik een nauwe betrokkenheid in het kerkelijke leven. Ik was dagelijks in de kerk te vinden, om de pastoor, de kapelaan en de koster te helpen. De pastoor en de kapelaan kwamen ook altijd op school. Zij vertelden dan over God en over Jezus, je kreeg godsdienstles, catechismusles, alles werd klassikaal gedaan, zoals de 1e Heilige Communie, "Grote Communie" H.Vormsel, etc. Dit alles heeft gemaakt dat ik mij in een kerk altijd "thuis" voel, op mijn gemak ben, tot rust kom. Ik voelde het, net zoals bij de politie, ook een roeping, om diaken te worden. Hein noemt zijn relatie met Jezus Christus een vriendschapsband. "Jezus is voor mij een vriend, waaraan ik, middels het gebed, al mijn dagelijkse zorgen kwijt kan. Ik weet zeker dat ik het zonder Jezus niet (meer) zou redden. Het geloof, het geloof in Jezus geeft mij onnoemelijk veel steun. Ik heb altijd de behoefte gehad om mensen behulpzaam te zijn, om mensen te helpen, om voor de medemens klaar te staan, om te dienen en niet om gediend te worden. Ik merk duidelijk dat ik, in de loop der jaren, steeds meer naar Jezus Christus ben toegegroeid. Het verlangen naar Jezus, tijdens het vieren van de H.Eucharistie wordt steeds intenser. Verder bemerk ik dat ik steeds meer over mijn geloof, over Jezus ga vertellen, op het werk bijvoorbeeld. Ik maak er geen geheim meer van dat ik überhaupt gelovig ben en (praktiserend) Rooms‐katholiek ben. Ik wil het geloof in Jezus meer uit gaan dragen. De liefde die ik van Jezus ontvang wil ik ook graag met andere mensen delen, die deze liefde geheel ontberen.

Diaken
H.W. Dings (parttime)


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk