Pastoraal Team
Pastoor Seidel
sperator
Pastor Koopmans
sperator
Diaken de Vries
sperator
Diaken Dings

 

Kennismaken: diaken de Vries

Diaken Peter de Vries is een van de weinige fulltime diakens in ons Bisdom. Het heeft te maken met zijn vooropleiding. Na zes seminariejaren met Filosofie en Theologie studeerde hij af aan de Katholieke Universiteit in Amsterdam (KTUA). "Ik werkte aanvankelijk als gemeenteambtenaar Toerisme, Voorlichting en Kabinetszaken in het Zuid‐Limburgse Heuvelland. Dat was een uitdagende baan in een prachtig gebied."

De dood van twee dierbare collega's was voor diaken De Vries het begin van een indringende zoektocht naar antwoorden op levensvragen. "Terugblikkend was het belangrijk dat ik iemand had die mij gidste, dat was de huidige Pastoor‐Deken van de Sint Servaasbasiliek in Maastricht, Mgr. M. Hanneman. Ik had veel gesprekken, las veel en ontdekte dat er ook zoiets was als bidden. Ik kwam in die periode voor de eerste keer in Rome en in het toen zeer katholieke Polen. In ons eeuwenoude en tegelijk zo actuele geloof vond ik m'n houvast. Ik deed opnieuw een ontdekking en die raakte mij diep: Je kunt veel lezen, er is veel regelgeving en er zijn veel bijzonder interessante boeken, maar die zijn niet de kern van ons geloof. Ik ontdekte niet alleen het bidden, maar ook het geheim van de stilte, de aanwezigheid van Iemand. Een indringende ervaring."

Na zijn afstuderen aan de KTUA in Amsterdam, kreeg hij zijn eerste benoeming in het Bisdom Rotterdam, hij werkte zeven jaar als pastoraal werker in de grote stadswijken van Den Haag‐Zuid.
"Dat was een prachtige tijd. In de eerste plaats omdat ik toen trouwde en vader werd van twee kinderen. Het werk was interessant. In dat stedelijke gebied was je als parochie een kleine minderheid. Toch lukte het ons om vanuit die positie heel veel goed werk te verzetten. Het was onze missie om met nieuwe mensen in contact te komen, zoals missionarissen dat doen in verre streken."

Sinds het jaar 2000 is Diaken De Vries met zijn gezin woonachtig in Helmond.
"Ik vind het bijzonder fijn weer terug te zijn in mijn Brabant, ik hou van het typische van ons Brabanders en zing graag mee met Guus Meeuwis die dat zo aardig verwoord." "Ik ben heel graag in Helmond en ben hier echt thuis. In onze Lambertusparochie heb ik natuurlijk veel mensen leren kennen, vaak op bijzondere momenten in hun leven. Ik vind het mooi dat we elkaar leren kennen via de weg van ons geloof. In de huidige grote parochie ben ik automatisch op afstand en dat vind ik lastig. Ik hoop dat mensen ook zelf contact leggen. Mijn mooiste dag in de maand is de dag van de maandelijkse ziekcommunie aan mensen thuis."

Op de vraag of hij naast zijn werk nog tijd heeft voor andere activiteiten zegt hij: "Sporten is niet mijn hobby, ik kom nog even niet verder dan het bedenken dat het heel goed zou zijn om iets aan sporten te gaan doen….." "Wat ik wel graag doe is bijvoorbeeld heel snel opzoeken wat het voor een vliegtuig is dat daar overvliegt, hoe hoog, welke snelheid en wat de bestemming is. De meeste vliegtuigen boven Helmond en de regio hebben niet te maken met het vliegveld in Eindhoven, maar met Frankfurt en bestemmingen in Canada en de Verenigde Staten. Ik vind het fascinerend dat wij mensen kunnen vliegen en enorme afstanden kunnen overbruggen, tot aan reizen in het heelal. Zelf reizen, dat zou ik wel willen, bijvoorbeeld naar Israel of Zuid‐Spanje, maar ja. Afstanden overbruggen, dat is op allerlei manieren mogelijk.

Ook de sociale media spelen een belangrijke rol. Ik ben zelf als 'rkdiaken' actief op Facebook en Twitter, ik zie de beperkingen, maar ook de mogelijkheden. Het zijn de communicatiemiddelen van nu en ook als Kerk gaan we die steeds meer gebruiken. Iets anders dat ik graag doe is het zien van een film. In het Filmhuis of in Plaza Futura zijn vaak mooie films te zien en ik vind het vaak heel knap hoe gebeurtenissen via beeld tot leven kunnen worden gebracht. Beeldmateriaal is indringend en het benadert de eeuwenoude kunst en betekenis van het vertellen van verhalen. Ik vind het prettig om via film even in een totaal andere omgeving te zijn. Om er even uit te zijn, het werkt voor mij ontspannend, maar ook om het leven van andere mensen intens te ervaren, het zet aan tot nadenken".

Contact:
Diaken drs. P.C.G. de Vries
T: 0492-476345
diaken@heiligelambertus.nl


kids   kids  

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk