Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Informatie
Wanneer
sperator
Tarief
sperator
Aanmelden
sperator

Doopsel

Denk je er over om je kind te laten dopen?

Uiteraard wordt er in onze parochie de mogelijkheid geboden om je kind te laten dopen. Maar misschien is het goed om even goed na te denken waarom je dat zou doen.

Allereerst wordt jullie eigen kind door het Doopsel ook kind van God, broer of zus van Jezus, Gods eigen Zoon. Het water wast de eerste smet van de zonde af en de zalving bij het doopsel schenkt de kracht van de heilige Geest en beschermt tegen de machtige verleiding van het kwaad. Als kind van God wil je er alles aan doen om de band met God onze Vader op te bouwen. Door bidden en het leven als christen.

Verder wordt je kind opgenomen in de grote gemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk. Een wereldkerk met meer dan 1.1 miljard gelovigen verspreid over alle landen van de wereld. Je kiest voor het geloof wat de Kerk al eeuwenlang deelt met elkaar. Je sluit je aan, je gaat er bij horen maar je wilt ook weten wat die Kerk gelooft.

Maar… zo bezien is het Doopsel meer dan alleen ‘we doen dat omdat het er bij hoort’. Het is méér dan het doorgeven van normen en waarden die we met het christelijk geloof verbinden. Het is een levenskeuze waarbij de Levende God je Vader wordt.

Kiezen voor het Doopsel is dus: kiezen voor God, Jezus en de Kerk. Niet alleen met de mond, maar in heel je leven. Gedoopt worden is: op weg gaan met Jezus in de geest van het Evangelie. Een ontdekkingstocht waarbij je actief bent, op zoek gaat, je geloof voedt en verdiept. Daarom is het Doopsel pas een eerste stap. Om daarna ook deel te nemen aan het leven van de geloofsgemeenschap die op zondag de Eucharistie viert. Om te willen leven volgens de weg die God ons wijst. Het goede kiezen en het kwade consequent niet doen.

Je kind laten dopen is kiezen voor je kind. Het is goed als je die keuze maakt. Maar het is ook een keuze voor geloofsopvooeding. Dat moet je in deze tijd zélf doen, met de mensen van de parochie. Opvoeding is niet iets van de school of internet. God is niet op elke straathoek te vinden. Nu dopen betekent: de jaren daarna als gezin met elkaar de Bijbel leren kennen, samen (leren) bidden en naar de kerk gaan om de Eucharistie te vieren. Dat vraagt wat van je!

Wij nodigen jullie uit om heel serieus te kiezen en daar ook consequent aan vast te houden. Geloven is een prachtig avontuur waarbij God je veel wil geven, maar waar Hij zijn werk alleen kan doen, als jij actief meedoet!

Doopouderavond: Informatie en aanmelden

Je belt naar het parochiekantoor (522109, maandag t/m donderdag 09.30-12.30 uur) en zegt dat jij je wilt aanmelden voor de doopouderavond.

Er is iedere maand een doopouderavond (we beginnen altijd om 19.30 uur, St. Jozefkerk, ingang Bakelsedijk), meestal op de eerste maandag van de maand. Het parochiekantoor kan je vertellen op welke dagen dat is en je kunt je dan meteen aanmelden voor één van die doopouderavonden. .

Wanneer is de doop?

Op de doopouderavond bespreken we samen de datum, de kerk en het tijdstip van de doop.

We dopen gewoonlijk in de Jozef- Paulus of Edith-Steinkerk.

De Kapel van Binderen is een private devotie-kapel en geen reguliere dooplocatie voor parochianen die niet onder het woonwagenpastoraat vallen. 
Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk