Sacramenten
Doopsel
sperator
Eerste H. Communie
sperator
H.Vormsel
sperator
Boete & verzoening
sperator
Huwelijk
sperator
Priesterschap
sperator
Ziekenzalving

Informatie
Wanneer
sperator
Tarief
sperator
Aanmelden
sperator

Doopsel

Je bent bijzonder blij over de geboorte van je kindje. Het is fantastisch dat je pa en ma bent kunnen worden en je verwondert je over het nieuwe leven. Een nieuwe mens in jullie leven en gelovig weet je dat je kindje aan jullie is toevertrouwd om het lief te hebben en te leren leven. Graag wil je dat je kindje in de loop van jullie jaren samen, uitgroeit tot een zeer gelukkige mens, iemand die ook in staat is om mensen in de omgeving gelukkiger te maken. Zoals Jezus. Je kindje laten dopen is een uitermate belangrijke eerste stap voor het gelukkige leven. Want door de doop help je als pap en mam jouw kindje aan het begin van een mooie relatie met de goede God. De leven gevende God houdt vanaf het allereerste begin van jullie kindje, door de doop geef je een soort van antwoord en zet je kind een eerste stapje om God (die zich laat zien als Vader, Zoon en H. Geest) te ontdekken en met Hem te leven, in zijn veilige omgeving en nabijheid. Door de doop hoor je als gedoopte bij die wereldwijde grote mensenfamilie van katholiek gedoopten, de wereldkerk.

Ouders van nu zijn eerlijk en consequent over hun eigen geloof en de geloofsontwikkeling van hun kindje. Als je er verder niets aan doet, blijft er niet meer over dan een geduldig wachtende God. Maar je kunt actief zijn en onderzoeken wat er allemaal mogelijk is om die begonnen relatie met de liefdevolle God verder uit te bouwen. Dat lijkt misschien moeilijk of onduidelijk, of misschien wil jouw partner niet meer dan alleen het moment en het uur van de doop, maar we nodigen je uit met ons mee te doen. Je hoeft er niet superheilig voor te zijn, maar doe mee en doe maar gewoon. In deze wijken van onze stad zijn we met meer mensen die op een gewone maar wel actieve manier geloven en ontdekken hoe fijn en mooi het is om te bidden, naar de kerk te gaan, hun kindje te helpen met een kinderbijbeltje etc. etc.

Want in dat alles wordt de goede God steeds meer ervaarbaar. Hij is er en hoeft alleen maar ontdekt te worden. Dat duurt soms even, maar het is o zo mooi en belangrijk.Om jullie te helpen is er in de St. Jozefkerk iedere zondag een H. Mis (09.30 uur) met voor iets oudere kinderen de 'kinderkerk' (uitleg, kleuren, plakken en zingen). Doe je mee? Kom je ook een uur van je week naar de kerk? Dan wordt het ook jouw/jullie kerk.

In onze parochie wordt gedoopt in een gemeenschappelijke viering met drie of vier dopelingen. Het hoogtepunt tijdens de doopplechtigheid - de doop van jullie kindje - is staande bij de doopvont en uiteraard alleen met jouw gezin, familie en vrienden.

Wanneer

Er zijn iedere maand 3 doopplechtigheden, in drie verschillende kerken en drie 'doopheren'. In het gesprek bij jullie thuis wordt afgesproken wanneer er gedoopt gaat/kan worden. Hou rekening met drukte en dat 'de doop' even kan duren.

St. Jozefkerk: 4e zondag van de maand, om 11.00 uur
H. Pauluskerk: 4e zondag van de maand, om 11.00 uur.
H. Edith Steinkerk: 4e zondag van de maand, om 12.15 uur.

De doop is in principe alleen voor wie een echte band met onze Lambertusparochie heeft, bijvoorbeeld omdat jullie hier wonen. Het pastoraal team doopt in drie kerken: de St. Jozefkerk, de Pauluskerk en de kerk Edith Stein, niet in de Kapel van Binderen en in de Lambertuskerk.

Tarief

Een sacrament kost natuurlijk geen geld, want God wil graag in contact treden via de sacramenten die we vieren.
Toch vragen wij €45 als bijdrage in de algemene kosten. Zoals in ons eigen huis, moet ook uw parochiekerk worden schoongemaakt, versierd etc.. U helpt zo ook mee aan het financiële draagvlak van uw kerk. Mochten de financiën een probleem zijn neemt u dan contact op met het parochiekantoor.

Aanmelden

Welkom in onze actieve geloofsgemeenschap. Doe vooral mee en als jullie hier wonen en graag de doop van jullie kindje willen, bel dan naar het parochiekantoor, tel. 522109. Enkele gegevens worden dan gevraagd en genoteerd. Enkele dagen later worden jullie dan gebeld door 'de doopheer' om een gesprek bij jullie thuis af te spreken. In dat gesprek gaan we in op de betekenis van de doop, over mogelijkheden mee te (gaan) doen in onze grote maar aantrekkelijke geloofsgemeenschap en wordt jullie verteld wat de mogelijkheden zijn en wat wij van jullie verwachten.
Als je ons 'liked' op Facebook http://www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus, blijf je vanzelf op de hoogte van nieuwtjes.


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk