Gebed
Aanbidding
sperator
Rozenkrans
sperator
Gebedsgroepen
Pater Pio
 

Gebed

Parochie-Gebedskring

De Lambertusparochie is een actieve en open gemeenschap die naar buiten treedt in missionair pastoraat en caritas, naast de gewone activiteiten van liturgie, catechese en individueel pastoraat.

Al die activiteiten kunnen alleen bestaan als ze gedragen worden door gebed. Of we nu mensen ontmoeten voor gesprek of hen te eten geven of helpen in hun noden, we zijn Kerk en “waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” (Mt.18, 20) Maar dat deze gemeenschap niet alleen praktisch is, geeft Jezus zelf aan als Hij zegt: “Even­eens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen ‑ het moge zijn van het wil ‑ zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.” (idem, 19). Gemeenschap van woord en dienst kunnen niet zonder eensgezind (smeek-)gebed.

Daarom hebben we ook een gebedskring voor de hele parochie. Er zijn al diverse gebedsgroepen actief: rond de eerste vrijdag ter ere van pater Pio en het 24-uurs gebed, en elke dinsdag in de Pauluskerk. Al deze gebedsinitiatieven blijven uiteraard bestaan, maar mogen zich ook met elkaar verbinden in een ‘kring’. Ook parochianen die geen deel uitmaken van een van genoemde groepen/initiatieven, kunnen zich natuurlijk aansluiten en in de ‘kring’ meedoen.

  • Lid worden. Geeft u zich op bij lambertusparochie@outlook.com, Een kring vormen betekent op één of andere manier een netwerk zijn en elkaar kunnen bereiken op een andere manier dan via ‘de hemel.’
  • Elkaar kennen. We organiseren voor de kringleden op gezette tijden eenvoudige (gebeds-)bijeenkomsten met aanbidding, bezinning, intenties delen, en iets van uitwisseling van ervaringen/koffie/etc.
  • Delen van noden en intenties. Zowel intenties van de parochie (nieuwe initiatieven, de caritas, de TV-uitzendingen, communicanten/vormelingen/jonge gezinnen, zieken en ouderen) als individuele noden worden met elkaar gedeeld in een maandelijkse ‘intentielijst’ zodat het gebed van de kring concreter wordt en degenen voor wie gebeden wordt ook meer weten dat ze gedragen worden en er niet alleen voor staan/werken.

Boven alles staat echter een dieper besef dat we als gemeenschap in Christus bij elkaar horen, dat we elkaar dragen door gebed en dat Hij door onze saamhorige kring Zijn werk kan doen, opbouwen van een grotere vruchtbaarheid en onderlinge liefde in de parochie.

24 uur gebed

Elke eerste vrijdag van de maand, beginnend op de vooravond (donderdag).

Eucharistieviering, stil gebed, aanbidding,
voorbede en lofprijzing

Eucharistieviering: Jozefkapel, Prins Karelstraat 100.
donderdagavond  19.30 uur, aansluitend Lofprijzing tot 21.00 uur

De kapel is bereikbaar via de zijdeur achter de houten poort.
Vanaf 22.00 – 8.00 uur de bel gebruiken achter bij de kapeldeur.

 Rozenkrans   Aanbidding Pater Pio

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk