H.Lambertuskerk
De Cantorije
sperator
Geschiedenis
sperator
Robustelly Orgel
sperator
St. Catharinagilde
sperator
De Patroon

Lambertuskerk adres

H. Lambertus, patroon van stad en parochie

Lambertus was een geboren Maastrichtenaar. Waarschijnlijk zag hij rond 650 het levenslicht en was hij van adel. Rond 672 werd hij bisschop. Omdat Lambertus uit Merovingische kringen was, viel hij in ongenade toen de Karolingers na de moord op koning Childerik II aan de macht kwamen. Er werd een tegenbisschop aangesteld, Faramundus, en Lambertus werd verjaagd. Lambertus trok zich terug in het klooster van Stavelot bij Malmédy. Daar heeft hij zeven jaar in alle bescheidenheid doorgebracht. Rond het jaar 685 keerde het politieke tij. Lambertus kon zijn plaats als bisschop van Maastricht weer innemen. Pepijn II van Herstal gaf hem zijn bisschoppelijke rechten weer terug. Hij moet zeer geliefd geweest zijn. Hij preekte het evangelie in Brabant (toen 'Taxandria' geheten) en De Kempen ('Teisterbant'). Vandaar dat er in die gebieden tot op de dag van vandaag talloze kerken aan Sint Lambertus zijn toegewijd, en dat hij patroon van de stad Helmond is geworden. In diezelfde tijd probeerde Sint Willibrord (739) in die streken het evangelie te verkondigen. Waarschijnlijk hadden ze goede afspraken gemaakt over de werkverdeling. In de loop van de tijd moet Lambertus naar Luik zijn verhuisd. Daar woonde hij op het moment van zijn gewelddadige dood.

Apostel van Brabant

Lambertus (625-705 of 706) was een geboren Maastrichtenaar in de tijd dat Maastricht nog bisschopsstad was. Hij bekeerde niet alleen heidenen in de omgeving van Maastricht, maar heet "apostel van de Kempen en Taxandrie"; dat is o.a. ons huidige Noord-Brabant.Hij kan dus met recht "de apostel van Brabant"genoemd worden. Door hem is het geloof in onze streken geworteld, bij hem is het begonnen.

Martelaar voor de huwelijkstrouw

Lambertus trad op tegen Pepijns buitenechtelijke omgang met Alpais; zij kon de eerlijke Lambertus niet verdragen en gaf haar broer Dodo opdracht hem te vermoorden. Geknield en biddend werd hij op 17 september 705 door een werspies gedood. Sinds eeuwen wordt Lambertus beschouwd als "martelaar voor de huwelijkstrouw".