Inschrijven in de parochie

Gaat u verhuizen? Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Gewoonlijk krijgen wij uw adreswijziging automatisch door via de centrale ledenadministratie.

Voorkeurparochiaan

Woont u buiten de parochie en voelt u zich thuis bij ons? Dan kunt u zich laten inschrijven als 'voorkeurparochiaan'. Op het parochiekantoor weten de medewerk(st)ers precies hoe dat werkt.

In alle gevallen kan het goed zijn als wij u leren kennen. U kunt zich melden op het parochiekantoor en wij checken uw inschrijving, zorgen ervoor dat u ons parochieblad ontvangt en eventueel zelfs bezoek krijgt namens de parochie.

U bent van harte welkom !

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk