Pastoraal Team
Pastoor Seidel
sperator
Kapelaan Benjamin
sperator
Diaken de Vries
sperator
Diaken Dings

 

Kennismaken: kapelaan Benjamin

Pater Simon Benjamin is geboren op 13 oktober 1973 in Nangathur, India. Om precies te zijn in Zuid‐India, Bisdom Pondicherry. Pater Benjamin heeft drie zussen en twee broers. Zijn ouders zijn overleden.

Wat heeft Pater Benjamin gedaan, voordat hij priester werd?
"Je kunt zeggen dat ik al vanaf mijn zesde jaar aan het studeren ben. Eerst op de R.C. Middle School, daarna een soort MBO opleiding, een pré universitaire school. Op mijn zeventiende jaar ging ik het klooster in. De Congregatie van de Heralds of Good News (verkondigers van de blijde boodschap van Christus). Hier heb ik een studie gevolgd van mijn zeventiende tot mijn achttiende jaar. Daarna heb ik in drie jaar de studie filosofie en een universitaire bachelor studie gevolgd. Normaliter staat hier zes jaar studie voor. Ik was toen inmiddels 21 jaar, en ging twee jaar voor Master of Philosophy studeren".

Ik kan me voorstellen dat u toen het studeren een beetje moe was?
"Het studeren was ik nog niet beu, want na de Master of Philosophy ging ik vier jaar Theologie studeren op het St.Joseph College". Op 28 december 2001 werd Pater Simon Benjamin in het St.Joseph College tot priester gewijd, en werd hij op 2 februari 2002 binnen de Congregatie benoemd als Generaal‐ Secretaris. "Ik heb deze functie uitgeoefend tot 15 mei 2004".

Op 8 juni 2004 kwam Pater Benjamin in Nederland aan, in eerste instantie een weekje op het Sint Janscentrum. "Van 15 juni tot november 2004 heb ik in Handel gezeten, vervolgens nog even in Mierlo‐Hout, en per 1 oktober 2006 in de parochie Brouwhuis/Rijpelberg. Na de fusie op 1 april 2011 ben ik benoemd in het pastoraal team". Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om priester te worden? "Ik heb veel inspiratie opgedaan van de priesters in de parochie in India, maar ook van mijn vader,moeder, opa en oma. Het is eigenlijk allemaal langzaam gegroeid".

Was het voor u moeilijk om het warme India te verruilen voor het koude kikkerlandje Nederland?
"Nee, helemaal niet. Ik zie het zo; vroeger werd er vanuit Europa hulp naar India gestuurd om te komen helpen. Ik vond het niet meer dan normaal om, vanwege het priestertekort in Nederland, naar Nederland te gaan, om de Kerk en de mensen te helpen. Maar ik zie mij niet als een missionaris".

U gaat binnenkort weer voor enkele weken naar India. Wordt het dan lekker luieren voor u?
"Van echt luieren is geen sprake. Ik ga eerst 1 week mijn broers en zussen bezoeken, dan besteed ik 1 week aan een project, dan houd ik een week retraite en daarna bezoek ik de broeders van de Congregatie. En dan, eindelijk, een weekje echt vakantie, echt luieren dus". Wat houdt dat project in waar u het over heeft? "Het project is het bouwen van een kerk op de plaats waar een oude kerk heeft gestaan. Het project is nu halverwege, maar er moet nog veel gedaan worden".

We hebben het al over de vele studies gehad van u. Studeert u nog steeds?
"Dit jaar niet. Ik ben nu in het bezit van drie titels".

Moet er nog een titel bijkomen?
"Ik wil er heel graag nog een titel bij hebben, maar ik heb er gewoon geen tijd voor".

Wat doet u zoal in parochie?
"Behoudens huwelijken doe ik eigenlijk alles. Uitvaarten, dopen, 1e Communievoorbereiding/ en vieringen, Vormsel voorbereiding, ziekenbezoek, ziekenzalving". Als ik in de toekomst terugga naar India, wil ik misschien voor professor gaan studeren, maar dat is weer een studie van vijf jaar, we zien wel. Op dit moment werk ik met plezier in de parochie en heb het goed naar mijn zin binnen het pastoraal team. Alleen God weet hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Ik blijf een eenvoudig mens, met de wil om mensen te helpen".

Kapelaan
pater S. Benjamin
simonbenja@yahoo.com

 


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk