Het pastoraal team van de parochie bestaat uit:

Pastoor
Drs. E.C. Seidel
Bakelsedijk 1
5701 HA Helmond (Oost)
T: 0492-4772555
E: pastoorseidel@live.nl

Kapelaan
pastor W. Koopmans
pastorkoopmans@live.nl

Diaken
H.W. Dings (parttime)
diaken@heiligelambertus.nl

Het pastoraal team wordt bijgestaan door pastoraal assistenten


Mw. D. van Hoof, met zending voor diaconie-kerkopbouw

Het team staat gezamenlijk voor het voldoen aan de pastorale behoeften die binnen de parochie leven in liturgie, catechese en diaconie, en daarnaast voor vernieuwende initiatieven t.a.v. de speerpunten van pastoraal beleid.


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk