Tarieven 2018

Enkelbreed-dubbeldiepgraf
Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) enkelbreed-dubbeldiepgraf
Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiepgraf 20 jaar nieuw

830,00
1.285,00
Totale kosten bij begraven enkelbreed-dubbeldiepgraf 2.115,00

Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiepgraf 20 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 10 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 5 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr enkelbreed-dubbeldiep graf 1 jaar verlengen

1.285,00
642,50
345,00
69,00

Dubbelbreed-dubbeldiepgraf
Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) dubbelbreed-dubbeldiepgraf
Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 20 jaar nieuw
Totale kosten bij begraven dubbelbreed-dubbeldiepgraf


830,00
1925,00
2755,00

Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 20 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 10 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 5 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr dubbelbreed-dubbeldiep graf 1 jaar verlengen

2.340,00
1.170,00
610,00
122,00

Kindergraf

Begravingskosten (incl evt schudden, ruimen en paaltjes) kindergraf
Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 20 jaar nieuw
Totale kosten bij begraven kindergraf


306,00
676,00
982,00

Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 20 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 10 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 5 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr kindergraf 1 jaar verlengen

676,00
338,00
180,00
36,00

Columbarium/urnenmuur
Plaatsingskosten columbarium/urnenmuur
Steen voor columbarium/urnenmuur
Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 20 jaar nieuw
Totale kosten bij plaatsen in columbarium/urnenmuur


237,00
81,00
1.285,00
1.603,00

Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 20 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 10 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 5 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr columbarium/urnenmuur 1 jaar verlengen

1.285,00
642,50
345,00
69,00

Urnengraf

Plaatsingskosten/afdekplaat urnengraf
Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 20 jaar nieuw
Totale kosten bij plaatsen in urnengraf


237,00
1.285,00
1.522,00

Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 20 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 10 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 5 jaar verlenging
Grafrecht incl onderhoudsbijdr urnengraf 1 jaar verlengen

Uitstrooing op strooiveld

1.212,00
606,00
315,00
63,00

52,00

Asbusbijzetting in bestaand graf
Asverstrooing op bestaand graf
Toeslag begraven op zaterdag
Uitvaartdienst in kerk


225,00
143,00
257,50
460,00
Kelderbegraving
Administratiekosten/inclusief onderhoudsbijdrage
Bij plaatsing en bijzetting in kelder gelden andere tarieven, vraag offerte bij
de uitvoerder van deze werkzaamheden

280,00

Bij overschrijding van de normale tijdsduur en bij extra werkzaamheden kunnen de tarieven verhoogd worden, vraag offerte bij de uitvoerder van die werkzaamheden als u verwacht dat de begraving langer zal gaan duren of als er extra personeel nodig is.
   
Richtbedrag kerkbijdrage per jaar:  
Gezin
Alleenstaande

€ 68
€ 56
Kerkelijke vieringen  
Huwelijk
Jubileum
Uitvaart
Doop
Vormsel
Eerste H. Communie
Misintentie


€ 370
€ 280
€ 460
€ 45
€ 55
€ 55
€ 10Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk