Begraafplaatsen

Kerkelijke uitvaart

De uitvaartondernemer neemt meestal contact op met de parochie om datum en tijd voor de kerkelijke uitvaart af te spreken. Daarbij is het goed om het volgende in de gaten te houden:

De parochie is een vrijwilligersorganisatie. Het is dus van de inzet van trouwe kerkgangers afhankelijk, of een uitvaart in de kerk op een bepaalde manier verzorgd kan worden. Als een uitvaart op een speciale tijd of dag wordt gevraagd, kan dit problemen geven met de beschikbaarheid van koren en dienaren. Gewoonlijk zijn goede aanvangstijden voor een uitvaart: 's morgens tussen tien en elf of 's middags tussen twee en drie. Op zaterdagen zijn uitvaarten vaak alleen 's morgens mogelijk.

Met de inzet van vrijwilligers hangt ook samen, of het mogelijk is bepaalde muzikale wensen te kunnen uitvoeren. Niet alle koren in parochies zijn in staat aan persoonlijke verzoeken te voldoen.

Muziek

Over het algemeen is het niet mogelijk om muziek van cd of band ten gehore te brengen, of levende muziek met een erg werelds karakter. In het bisdom Den Bosch is dit zelfs verboden.

Eigen priester

Als de familie graag een bepaalde eigen priester wenst om de uitvaart te verzorgen (bijvoorbeeld in de familie- of kennissenkring), is het wenselijk om dat eerst met de pastoor Seidel te overleggen alvorens de betreffende pastor formeel te vragen.

Tarief

Uitvaart €450

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk