Ziekenbezoek

Het Ziekenbezoek wordt in de parochie behartigd door: Diaken P. de Vries.
Wilt u namens de parochie bezocht worden, belt of mailt u dan met de diaken. Hij komt graag bij u op bezoek.

Ziekensectie Helmond-Oost (afdeling Zonnebloem)
informatie: Trees van Brakel.

Ziekensectie Helmond-Centrum (afdeling Zonnebloem)
informatie: Diny de Vries

Contact met de ziekensecties via het centraal parochiekantoor.

Ouderenzorg

Pannenhoeve
Op de Pannenhoeve (Jan van Goyenlaan) is wekelijks op dinsdag een Eucharistieviering en via de pastoraal assistente mw. Diny van Hoof kunt u informatie krijgen over wat er verder mogelijk is voor pastorale zorg op maat.

Ameideflat
In de Ameideflat (Centrum) is op de eerste dinsdag van de maand een Eucharistieviering. Deze wordt verzorgd door pater Benjamin en diaken de Vries.

Rivierenhof
In de Rivierenhof (Brouwhuis) is er eens per maand een Eucharistieviering op zaterdagmiddag. Deze wordt verzorgd door pater Benjamin.
Diaken de Vries, diaken Dings, pater Benjamin en Mevrouw van Hoof zijn aanspreekpunten voor de ouderenzorg in onze parochie.

Ziekencommunie

Kunt u niet naar de kerk komen, en wilt u wel graag gesterkt worden door de H.Communie?
Neem dan contact op met onze diaken en u kunt rond de eerste vrijdag van de maand thuis de Communie ontvangen.


Rozenkrans   Pater Pio Aanbidding

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk