Ziekenbezoek

Het Ziekenbezoek wordt in de parochie behartigd door diaken Dings.
Wilt u namens de parochie bezocht worden, belt of mailt u dan met de diaken. Hij komt graag bij u op bezoek.

Ziekensectie Helmond-Oost (afdeling Zonnebloem)
informatie: Trees van Brakel.

Ziekensectie Helmond-Centrum (afdeling Zonnebloem)
informatie: Annelies Sprengers

Contact met de ziekensecties via het centraal parochiekantoor.

Ouderenzorg

Voor vieringen in de zorgcentra en pastoraat aan ouderen, kunt u het beste contact opnemen met mw. Diny van Hoof, bereikbaar via het parochiekantoor.

Ziekencommunie

Kunt u niet naar de kerk komen, en wilt u wel graag gesterkt worden door de H.Communie?
Neem dan contact op met pastor Koopmans of diaken Dings en u kunt rond de eerste vrijdag van de maand thuis de Communie ontvangen.


Rozenkrans   Pater Pio Aanbidding

Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk