Heilig Doopsel   Nieuws uit de Parochie   Agenda


Parochie Heilige Lambertus Helmond

De Rooms Katholieke parochie Heilige Lambertus is op 1 april 2011 opgericht als één van de 'nieuwe parochies' in het bisdom Den Bosch en omvat de volgende Helmondse wijken: Helmond-Centrum, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.

Bereikbaarheid

Centraal Parochiekantoor, Tolpost 1, 5701 HE Helmond
T: 0492-522109 - E: parochie@heiligelambertus.nl

Pastoor drs. E.C. Seidel: T: 477255, E:pastoor@heiligelambertus.nl
Pastor W. Koopmans T: 477255, E:pastorkoopmans@live.nl
Diaken Hein Dings: T: 476345, E:diaken@heiligelambertus.nl


Heilige Lambertuskerk St. Jozefkerk H. Edith Stein Heilige Pauluskerk